Priser

Priser for medlemskab

Alm medlem:  88 kr. pr. måned, 495 kr. pr. halvår

Familiemedlem: 44 kr. pr. måned, 245 pr. halvår

Studiemedlem: 66 kr. pr. måned, 370 pr. halvår